Бул. Киро Глигоров бр. 4, 1000 Скопје, Република Македонија
+ 389 2 244 5800

VPN – Virtual Private Network

Добијте врвна безбедност на пренесените податоци.

Ви требаат највисоките стандарди на сигурност на пренесените податоци?

Виртуелни Приватни Мрежи (IP VPN) со највисоки стандарди на сигурност на пренесените податоци.

Забелешка: Телесмарт нуди и (1+1) заштита на телкомуникациските сервиси со достапност и до 99,9%.

Сервисот е наменет за корисници со големи побарувања во поглед на безбедност и сигурност на приватната мрежа

Oвозможува сигурна, квалитетна и брза размена на податоци меѓу оддалечени канцеларии / подружници, со највисоко ниво на заштита на податоците низ инфраструктурата на Телесмарт Телеком реализирани преку жичана (оптичка или бакарна) инфраструктура

Предности на ВПН услугата

  • Сигурност – врската е реализирана независно од инфраструктурата на интернет
  • Гарантирана пристапна брзина
  • Едноставна и брза имплементација
  • Лесно одржување.
Контактирајте со нас – нашиот тим е подготвен да ви помогне да го изберете вистинското решение!