Бул. Киро Глигоров бр. 4, 1000 Скопје, Република Македонија
+ 389 2 244 5800

Симетричен Интернет

Интернет пристап со неограничен симетричен проток и загарантирана брзина.

Зошто симетричниот интернет пристап е вистинскиот избор?

Услугата обезбедува симетричен, гарантиран проток со големи пристапни брзини и статички јавни ИП адреси по потреба.

Сервисот е погоден за сите категории на деловни корисници – како за помали, така и за оние со поголеми барања. Симетричниот пристап на интернет се реализира преку постојана врска воспоставена меѓу пристапната точка на Телесмарт Телеком и бараната локација.

Карактеристики на услугата

  • Високо квалитетна и доверлива врска
  • Неограничен проток на податоци
  • Реализација во рок од неколку дена
  • Постојана расположивост
  • Надзор и одржување на врската
  • Брза интервенција во случај на прекин
  • Непрекината техничка поддршка 24/7 директно со техничко лице
  • Опсег на статички ИП адреси
  • Можност за поврзување на повеќе компјутери и уреди
  • Можност за примена на посебни протоколи и процедури или ВПН мрежи

Што понатаму?

Контактирајте со нас!
Контактирајте со експертите од Телесмарт Телеком
Прецизно решение
Ние ќе ви помогнеме да го изберете вистинскиот пакет.
Имплементација
Нашиот тим ќе го имплементира одбраното решение и ќе го прилагоди кон вашите потреби.
Уживајте во придобивките
Искористете ги придобивките од вашето решение!
Контактирајте со нас – нашиот тим е подготвен да ви помогне да го изберете вистинското решение!