Бул. Киро Глигоров бр. 4, 1000 Скопје, Република Македонија
+ 389 2 244 5800

Меѓународни Дигитални Водови

Ексклузивитет врз доделени интернационални ресурси.

Пренос преку оптичка инфраструктура и со загарантирани перформанси!

Дигитално поврзување на две географски оддалечени точки на интернационално ниво.

Kорисникот има ексклузивитет врз доделените интернационални ресурси, овозможува непречен пренос на податоци помеѓу локации во различни држави.

Контактирајте со нас – нашиот тим е подготвен да ви помогне да го изберете вистинското решение!