Бул. Киро Глигоров бр. 4, 1000 Скопје, Република Македонија
+ 389 2 244 5800

Telesmart Telekom

Think with the speed of light

Добредојдовте! Ние сме Телесмарт Телеком.

Со повеќе од 10 годишно искуство во индустријата и целосна територијална национална мрежна покриеност, нудиме широкопојасно интернет поврзување , изнајмени заштитени симетрични линкови, VPN поврзување преку оптичка и бакарна инфраструктура со големи капацитети.

Располагаме со најсофистициран дата центар, поврзан со повеќе регионални и интернационални телеком оператори, направен по најстроги критериуми и врвни системи за безбедност.

Виртуелен Приватен Сервер, со конфигурација скроена по Ваша мерка – Раководете со вашите податоци, без потреба од трошоци за простор, инфраструктура, и одржување.

Поддржан од сертифициран тим на професионалци кои 24/7 ја надгледуваат целата опрема и инфраструктура е клучот на успехот на нашата компанија.