Бул. Киро Глигоров бр. 4, 1000 Скопје, Република Македонија
+ 389 2 244 5800

За Телесмарт Телеком

Повеќе од 10 години совршенство во испораката на телкомуникацски услуги.

Телесмарт Телеком ДОО е компанија основанa во 2008 година, специјализирана за обезбедување телекомуникациски услуги за Телеком, ISP, кабелски и VoIP оператори, како и големи бизнис корисници.

Компанијата нуди напредни и сигурни телекомуникациски услуги и ИТ решенија со акцент на висок квалитет, флексибилност, неограничен капацитет и одлична цена. Мрежата на Телесмарт Телеком нуди неограничен капацитет, достапност и флексибилност, вклучувајќи продукти и услуги кои подразбираат широкопојасен пристап, виртуелни приватни мрежи, интернет пристап и транзит со големи брзини, управувано хостирање, комуникациски сервиси и медиа стриминг.

Изнајмување на колокациски простор и колокација на сервери во (SET) Skopje Exchange Teleroom на 300м2 со целосна техничка поддршка 24/7 и под најстроги критериуми на сигурност и заштита;

VPS – виртуелен приватен сервер –обезбедува потребните ресурси за зачувување и обработка на податоци да се секогаш достапни.