Бул. Киро Глигоров бр. 4, 1000 Скопје, Република Македонија
+ 389 2 244 5800

Изнајмена Линија

Дигитални Изнајмени Линии (DLL) со 99,50% загарантирана достапност!

Пренос преку оптичка инфраструктура и со загарантирани перформанси!

Дигитални Изнајмени Линии (DLL) со загарантирана достапност 99,50% со пренос преку оптичка инфраструктура и со  загрантирано фиксно доцнење погодно за пренос на содржини во реално време.

Изнајмената линија му овозможува на корисникот транспарентно дигитално поврзување помеѓу мрежни приклучни точки. Линковите се  со загарантиран симетричен проток и со можност за обезбедување на  на  1+1 бекап линкови.

Предности

  • Брзо, директно и ефикасно користење на интернет 24 часа
  • Не постои делење на врската со други корисници
  • Национални и меѓународни изнајмени линии
  • Постојано активна конекција на интернет
  • 24 часовен надзор на врската и специјализирана поддршка
Контактирајте со нас – нашиот тим е подготвен да ви помогне да го изберете вистинското решение!